ZONE MA

 

 

KIRMANÇKI (zazaki)

TIRKi

 • KIRMANÇKi (zazaki)

TIRKi

gureaene
çali$mak
germ
sicak
ro/ni$tene
oturmak
wes
canli, tatli, hos
$iaene
gitmek
nejdi
yakin
bervaene
aglamak
düri
uzak
vêsnaene
yakmak
son/sonde
aksam/aksamleyin
ardene
getirmek
çî
esya, sey, nesne
berdene
götürmek
tarî
karanlik
simitene
içmek
dorme / derûdor
çevre/cep cevre
haskerdene
sevmek
rosti
aydinlik
aznekerdene
yüzmek
vo$tene
kosmak
NAMEYÊ ROZU
GÜN ADLARI
 
gitmek
DISEME
PAZARTESi
musaene
ögrenmek
SESEME
SALI
wendene
okumak
CARSEME
ÇAR$AMBA
nu$tene
yazmak
PONCSEME
PER$EMBE
zanaenê
bilmek
YENE
CUMA
dîaene
görmek
SEME
CUMARTESi
baqil
akilli
BAZAR
PAZAR
       

 

Mektev

Ma dewede niseme ro. Ez tirki nêzanu, kirmanciki qeseykenu. Ez emser sonu mektev. Mekteve ma, mara dürio. Ma ponc domanê dewe, rozveroz sodir rewra pêro pia peya somê mektev, sunde ki peyser cêremê ra, yemê dewa ho. Ora dime juvinira xatir wazemê, beme vila, herkês sono çe ho. Ma nun u qatige ho teybeme. Ma zimistani serva $iaena u amaena ve mektevi xêle zamete unceme. Seraseri ki, mektevde kirmanciki nêmusnenê ma. Mara vanê: tirki bimuserê! Coka zaf kunu ra ho ver. Gegane hoveho bervenu. Eke mekteve ma kirmancu ki bibiêne, malimê kirmanci, kirmanciki bimusnêne ma, u waxt hale ma çiqas biêne delali. Ez u waxt usari, zimistani; vergu, hesu, xozu,...tedenêkerdêne, hewesra $iêne mektev, amêne; zone mao delali, kirmanciki wendene u nustene pir musêne. Haq ke, ard were, ma yê rozu ki vêneme. Cimê mi yê rozuraê.

 

 

Werdene/yemek

 • Ez nan wenu
 • Ti go$t wena
 • A toraq wena
 • O pendir weno
 • Ma sir weme
 • Sima zerveti wenê
 • Yê helige wenê

 

Viaene/var olmak

 • Ez kirmancu
 • Ti tirka
 • A almana
 • O aravo
 • Ma feqirime
 • Sima dêndariê
 • dewlemendiê

 

 

Biaene/birsey olmak

 • Ez benu wes
 • Ti bena wes
 • A bena wese
 • O beno wes
 • Ma beme we$i
 • Sima benê we$i
 • Yê benê we$i

 

© imam h.esen Duisburg 2003 (kaynak gösterilmek $arti ile ba$ka yerlerde kullanilabilir)