ROPORTAJ

 

 

Munzur Çemî de roportaj:

imam: Birêz Munzur Çem, ti nê rozû se kena? Kirmanckî ser o gurê to esto? E ke esto sîkîna bi (eve) kilmekîye qal bikerêne?

M. Çem: Nê rojê ke ma te derîme, seba mi nê rojan de çîyêde newe çîn o. Ez karê xo yê nustoxîye ramen (devam ken). Hetê ra seba kovara kulturî Vate gureyen, qezeta Dema Nû de bi kirmanckî û tirkî meqalayan (meqalû") nivîsnen, hetê ra kî kitaban (kitavû") amade ken. Di-hîrê serrî yo ke ez hîrê kitaban ser o gureyêne. Nê kitabî Hotay Serra Usivê Qurzkizî, Tayê Kilamê Dêrsimî û" gramerê kirmanckî bî. Nînan ra Hotay Serra Usivê Qurzkizî ve Tayê Kilamê Dêrsimî ra na ra
avê vejîyabî, labelê mi wast ke reyna biwanî, tayê çîyan ilawe bikerî û" newe bidîne çapkerdene. Hotay Serra Usivê Qurzkizî demê na ra avê Istanbul de ame çapkerdene. Tayê Kilamê Dêrsîmî temam o, rojânê virenîya ma de bi nameyê "Hewara Dêrsimî"êno çapkerdene. "Türkçe Açiklamali Kirmancca (Zazaca) Gramer" kî têpîya qedîyo, nêzdî de vejîno.

Çonde serrî yo ti nêsîya welat? Eke rojê sêrê se kena?

M.Ç. 23 serrî yo Tirkîye, 24 serrîyo kî Welat nêsîyû"ne. Eke rojê sêrîne, wazen ke sêrîne dewanê ma, fotograf û" filman biancîne (bioncîne), nameyanê(namû"nê) daran û" gul-çîçegan û" vasî tesbît bikerîne.

Pelga Seterî çiturî ya, çitur tayêna bena rinde, bena pirre?

Xeylê waxto ke komputurê mi de problem esto, ez besenêken înternet kuyîne. Aye ra kî no demo peyên de mi pelga Seterî newenda. No sebeb ra kî nêskîn no derheq de çîyêde zêde vajîne.
Na pelge çitur avêsôna? Her cî ra avê çiqas ke nameyê xo Pelga Seterî ya kî sert nîyo ke çîyo ke tedeêno nustene, Seterî ser o bone. Sima sîkînê Welat û" kirmancan ser o kî tayê çîyan binusnêne. Vajîme ke tarîx, ziwan, kultur, cografya, xoverdayîs û" temayê bînî. Heto bîn ra hen bikerê ke bi wasita na pelge sarê Seterî yewebînî (zuvinî) nas bikero, kam kotî yo, çi kar keno, bizanone. Bi no tore mabêne (werrtê) înan (dîne) de tekilîya sosyale (alaqadarîya sosyale) zêde bone. Eke sima besebikerê persanê rojaneyan (günlük - günlük sorunlar) ya kî çîayanê bînan (çîyonê bînû") ser o meqalayan binusnê ya kî roportajan bikerêne, o kî rind beno.

Mesajê to sarê Seterî rê çik o?

Wastena mi awa ke sarê Seterî halê miletê ma ser o bifikirîyêne, biwanêne; tarîx, ziwan (zon) û" kulturê miletê ma, cografyaya welatê ma nas bikerêne. Hen bikerêne ke hem bi xo avê sêrêne hem kî dewa miletî rê wayîr vejîyêne, seba azadîya miletî, seba rizgarîya welatî bigureyêne. Polîtîka ra durî mevindêne, seba serkewtena kurd û" Welat xover bidêne. Ziwanê (zonê) pî û" kalîkan xo vîrî ra mekerêne.êrê welatê xo zîyaret bikerê, uca (uza) banan (bonu) virazêne.
Domanê ke welatanê xerîvan de (welatonê xêrîvû" de) bîye, înan berê welat va domanî welatê bav û" kalanê xo bivênê, bimêsêne.
Sarê Seterî yewbînî (zuvinî) pers bikerê, zîyaret bikerê û" dest bidê yewbînî (zuvinî).

Birêz Munzur Çem; ti wesu warbe, gurenayise to rast bero.

Duisburg 2003© imam usene seterî