HEWADIS

 

Hasan Günesli

  • Ma ve xêr di, sare Seteri,
  • Ez Seter'ra Hasan Günesli. Ez wi$t ponci serio Seterra vejiu, Almanyaderu. Mektev ita qedena nika ki ita gureenu. Xêle waxtra dime esmer (2003) domani gureti lewe ho. $iune dewe xo seter. Mua-piye mi ke condi serio hore deweder. Mi va ke, her dayma some caune binu vêneme, na raê ki $erime dewa ho, domunune ho salixdame. Tae milete mao ke Almanyedero mare vatêne me$erê uzau, uzay rindi niê, nia beno-hên beno, he$i, vergi, mori estê domani ki qizskekiê tene tersay, na qesu ser. Mi na raê hên kerd, nia kerd, domani ard ra rae ser, pia berdi dewe, naraê ke $ime dewe dewede qalik pirike, ape niajniya ho die nate dote ho musay naskerd, na raê ke hata ve sonde niamêne de zere çey, hên wa$têne teverra mal gaude hên kaybikerê. Ma esmer desucor roji dewede bime. Mara zovi xêle dewuzu esmer dewede bi, ma rozê bime top qurvane ho guret $ime koe Sulvis, rozê ki bime topi $ime koe Düzgin Bavayi, reyna rozê ki dike ho guret $ime celdergus.Dewe zaf $irine biye, esmer linga mordemi cira hên ret nêbena, ke$i newastêne ke qe peyser $ero. Mordem hora vatêne ke, hore ita vinde nune ve dora bure tore beso.

 

Fotografi büyüt...
Bine Tüya Mezelude cay simeme
Fotografi büyüt...
Mua pie mi bine tüyede nistê ro
Fotografi büyüt...
No resm hete po$tya cemara unt