DUNIKA KIRMANCU

Nunê dunika ma xêle estê. Hêni wazenke, na pelgede pêroyine biari têare. Niê ke, yênê ra ma viri yinu simare ita nusneme:

-herire, hayiz, dewezine, qawute, keska, tar, runêni, dani, daniê sorveki, tüy ve bosmazey-

Dake Seter de gost verdera...

 

 

•Sire sojie: Nune eskewa soji serro pozené. Nuno ke pésa ju ve ju pisené téra,hurdi hurdi cirakené. Narae cinené ve doe germiro, seniede niznenéra. Senie ke bie pire, ora dimme runo teze vilesnené ro,doy kené germ, sir kené zere doy, tévdané do ve runira pia sanene siré soji.

•Zerveti: Bizike Lozinge de bine sojide pozené. Eke pése, lozingera vezéne, kirtike seri wertera vezené ra, zere bizike ki eve kocike rindi kené pak,cira vezené kené hurdi. Kasnaxe bizike doy kené binra, zere bizike tepia kené zere kasnaxi. Doy kené germ, sir kuné kene ci, run vilesnené ro,do sanené piro,ora dimme ki run sanené piro..

•Siro qurt: Bizike lozingede bine sojide pozené. Eke pése, bine sojira vezené, hurdi hurdi kené letey, kené darike. Doy kené germ,verdané ra ser,darikede rind kuné hata rind bi hurdi, darikera vezené, kene senie, seniede werte kené ra. Run towikede vilesnené ro,kené werte sir,endi ana honcike ser.

•Helige: Dewuzu helige koura,caune orejura kerdéne top ardéne ce. Henide suténe, kerdéne hurdi, awade girenéne, kerdéne tore. Torede ke bie serdine, piroziténe ro. Run vilesneténe, haki kerdéne run, helige kerdéne werte haku ve runi. Sir kuéne, kerdéne werte helige, adiri serro rind fisténe hure, ardéne sere honca.

•Nune qate: Nuno eskewa honikê serro rindek kenê ra. Runo teze kenê pira. Nuni lifkenê, erzenê soji ser. Nuni serro reyna runkenê, soji serro pozenê. Ora dime ane sifre.

•Nuna tawa: Hardu ve runi'ra rind mirkenê, tene ki sole erzenê werte. Hata ke, run ve hardura juvini guret, mirkenê. Miri destra xoncike serro gilorik kenê pon. Ora dime mir uzara cênê, kenê tawuke, pê bêcike ca ve ca lonêkenê. Eve feke bardagê xemelnenê, pozenê.

•Hewla: Tawuke'de run vilesnenê ro, pede pede hardu erzenê ci, têvdanê. Vi$t hiris deqey têvdanê, hata ke bie süre. Ora dime nanê ro, $erveti kenê ci, reyna têvdanê. Ora dime ki wenê.

•Eri$te: Mire eri$ti cituri beno? Hardu sola ho tene jede erzene ci. Awê sanenê ci, mir kenê. Mire eri$ti gere ke, çip mirkere. Mir'ra helpuku cênê, tenik tenik kenê ra; carsefê serro, tiji verra nanê ro. Eke bi husk, reyna anê xonca ser. Hardu pirosnenê piro, qatkenê, kardira hurdi hurdi birnenê. Ora dime ki reyna tiji verra kenê husk. Eke bi husk, kenê top, pê pirozine veznenê ro, kenê çualu, uncenê zere çey.

 

© imam h.esen Duisburg 2003 (kaynak gösterilmek sarti ile baska yerlerde kullanilabilir)