DI XESEYI

 

Ali Heyder

  • Seter
  • Imam, birawo delal vere her ciyi tore sipas ken, ke to dewa ma seterire pelge kerda ra.

Dewa ma name xo Seter keyi gureto, aye ne zonen hema ayeke name xo seterzune yine name xo dewa ma setera gureto. Hesnayena mira gore, koka dine sixhesenura yena. Seter de xerziya seterzura sixmamedu, seyduku, kuresu ve Quvatura nistenero. Vatena virenune mara gore, hata nika seter hawt rey bio sen hawt reyki bio xirawe. Na dora hestinede dewlete dewa ma kerde xirawiye. Na xirawebiyayena hestinede, mira gore xele xeleta isonune ma ki bie, isonunu ma hirisu hestinera ki dawa nemise ke eve biyayeno nebiyayi gere zuminmi (yewbini) kerdi, xora wastena dewleteki a biye.
Nika ze zaf dewune Kurdistan ye binu dewa ma kerde xiraviye. Dewuze ma hergu zu (yew) hetera perayi, reyna ke seter sen bo, heviya mi awa ke endi xeletu nekene.

Eve na umudiya xo, selame germi isonune mare toreki selam.

 

 

Setero

Setero Setero, buko, ¡smailê mi Setero
Natê ma kemero, dotê ma kemero
ismailê mi dest berze Martini
Panime, hata ke ro ma dero, bao

Ordi amo natê çhemi, dotê çhemi
Dame pêro kiseme, hêfê kami ?
Muzir delxe (phêl) dano sade goni
Biraê mi serva Dêsimi sero, bao

Veng yeno, vengê de bari
Vano ma dismen de nêameyme ve hurê
Xevere bide Silê Suri
Vaxo nêvindo, bêro, bao

çime: Memed Çapan